Gclub slot AAA 10/05/2019 [32]/[0]
Goldenslot เกมส์ FORTUNE GIRL สามารถรับเงินรางวัลสูงสุดถึง 1,800,000 AAA 08/03/2019 [197]/[0]
การเก็บขยะ Nalad 14/02/2019 [111]/[1]
ขยะไม่เก็บครับ อาทิตย์ 08/05/2018 [368]/[1]
ที่ดิน 10ไร่ ถูกทิ้งร้าง หญ้าขึ้นรกทึบ วัยรุ่นเข้ามามั่วสุม ปานเทพ 20/03/2018 [513]/[1]
ขอความช่วยเหลือ ในการตัดตันไม้บนถนนสันพระเนตร 1 ชอย 6 สรนัยน์ สุรักษ์ 16/08/2017 [786]/[2]
ตอนกลางคืนเหม็นขี้หมูมาก Gopz 07/02/2017 [1,188]/[7]
ภาษีป้าย จิรพงษ์ พงษ์ศิริ 04/02/2017 [1,362]/[1]
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602