nxnxjxj Nalad 14/02/2019 [165]/[1]
ขยะไม่เก็บครับ อาทิตย์ 08/05/2018 [399]/[1]
ที่ดิน 10ไร่ ถูกทิ้งร้าง หญ้าขึ้นรกทึบ วัยรุ่นเข้ามามั่วสุม ปานเทพ 20/03/2018 [541]/[1]
ขอความช่วยเหลือ ในการตัดตันไม้บนถนนสันพระเนตร 1 ชอย 6 สรนัยน์ สุรักษ์ 16/08/2017 [810]/[2]
ตอนกลางคืนเหม็นขี้หมูมาก Gopz 07/02/2017 [1,223]/[7]
ภาษีป้าย จิรพงษ์ พงษ์ศิริ 04/02/2017 [1,433]/[1]
แจ้งไฟกิ่งเสีย วาราม 06/01/2017 [845]/[1]
จอดรถกีดขว้างถนนทำให้รถวิ่งสวนทางลำบาก นภาพร สิทธิกรสกุล 05/09/2016 [748]/[1]
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602