ใบอนุญาติประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพฯ จิรพงษ์ พงษ์ศิริ 21/10/2019 [43]/[1]
ตรวจสอบเส้นทางสัญจร ประชาชน 18/09/2019 [59]/[2]
ขยะไม่เก็บครับ อาทิตย์ 08/05/2018 [467]/[1]
ที่ดิน 10ไร่ ถูกทิ้งร้าง หญ้าขึ้นรกทึบ วัยรุ่นเข้ามามั่วสุม ปานเทพ 20/03/2018 [609]/[1]
ขอความช่วยเหลือ ในการตัดตันไม้บนถนนสันพระเนตร 1 ชอย 6 สรนัยน์ สุรักษ์ 16/08/2017 [885]/[2]
ตอนกลางคืนเหม็นขี้หมูมาก Gopz 07/02/2017 [1,297]/[8]
ภาษีป้าย จิรพงษ์ พงษ์ศิริ 04/02/2017 [1,601]/[1]
แจ้งไฟกิ่งเสีย วาราม 06/01/2017 [894]/[1]
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602