การติดตั้งกระจกมุมโค้ง วาราม 13/06/2016 [421]/[1]
สอบถามบริการตัดต้นไม้ วิลาสินี 27/05/2016 [445]/[1]
ที่ข้างเคียงปล่อยทิ้งรกร้าง จิรพงษ์ พงษ์ศิริ 20/02/2016 [403]/[5]
ร้องเรียนเรื่องกลิ่นขี้หมูของเชียงรายชัยพัฒนา ประทุม 06/04/2015 [297]/[1]
กลิ่นขี้หมูเหม็นเป็นอย่างมาก แก้ว 02/03/2015 [465]/[1]
ร้องเรียน คนสันทราย 23/01/2015 [372]/[2]
ขอสอบถาม สมใจ รักไทย 03/09/2014 [523]/[1]
ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นมูลไก่และสุกร ชินวุฒิ 24/11/2013 [503]/[0]
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602