ที่ข้างเคียงปล่อยทิ้งรกร้าง จิรพงษ์ พงษ์ศิริ 20/02/2016 [362]/[5]
ร้องเรียนเรื่องกลิ่นขี้หมูของเชียงรายชัยพัฒนา ประทุม 06/04/2015 [263]/[1]
กลิ่นขี้หมูเหม็นเป็นอย่างมาก แก้ว 02/03/2015 [424]/[1]
ร้องเรียน คนสันทราย 23/01/2015 [327]/[2]
ขอสอบถาม สมใจ รักไทย 03/09/2014 [480]/[1]
ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นมูลไก่และสุกร ชินวุฒิ 24/11/2013 [465]/[0]
สอบถาม พรพรรณ 14/10/2013 [370]/[0]
สอบถามข้อข้องใจ คมขำ ยอดใจ 15/09/2013 [455]/[1]
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602