การเทิดทูนสถาบันชาติศาสน์กษัตริย์ พอเพียง 13/08/2013 [378]/[0]
การก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ของเทศบาลฯ รัก 25/07/2013 [375]/[0]
การก่อสร้างอาคารของเทศบาลและการดูแลถนน การปรับปรุงภูมิทัศน์ รัก 18/07/2013 [390]/[0]
การรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก รัก 06/06/2013 [365]/[0]
การประหยัดไฟฟ้า รัก 06/06/2013 [335]/[1]
กลิ่นเหม็นที่ไม่พึงประสงค์ รัก 21/05/2013 [365]/[0]
การประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์ รัก 21/05/2013 [645]/[1]
สอบถาม pions 07/05/2013 [289]/[0]
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602