สอบถามข้อข้องใจ คมขำ ยอดใจ 15/09/2013 [467]/[1]
การเทิดทูนสถาบันชาติศาสน์กษัตริย์ พอเพียง 13/08/2013 [394]/[0]
การก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ของเทศบาลฯ รัก 25/07/2013 [388]/[0]
การก่อสร้างอาคารของเทศบาลและการดูแลถนน การปรับปรุงภูมิทัศน์ รัก 18/07/2013 [418]/[0]
การรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก รัก 06/06/2013 [381]/[0]
การประหยัดไฟฟ้า รัก 06/06/2013 [350]/[1]
กลิ่นเหม็นที่ไม่พึงประสงค์ รัก 21/05/2013 [389]/[0]
การประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์ รัก 21/05/2013 [673]/[1]
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602