สอบถาม พรพรรณ 14/10/2013 [405]/[0]
สอบถามข้อข้องใจ คมขำ ยอดใจ 15/09/2013 [499]/[1]
การเทิดทูนสถาบันชาติศาสน์กษัตริย์ พอเพียง 13/08/2013 [416]/[0]
การก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ของเทศบาลฯ รัก 25/07/2013 [410]/[0]
การก่อสร้างอาคารของเทศบาลและการดูแลถนน การปรับปรุงภูมิทัศน์ รัก 18/07/2013 [437]/[0]
การรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก รัก 06/06/2013 [400]/[0]
การประหยัดไฟฟ้า รัก 06/06/2013 [374]/[1]
กลิ่นเหม็นที่ไม่พึงประสงค์ รัก 21/05/2013 [410]/[0]
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602