ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นมูลไก่และสุกร ชินวุฒิ 24/11/2013 [547]/[0]
สอบถาม พรพรรณ 14/10/2013 [448]/[0]
สอบถามข้อข้องใจ คมขำ ยอดใจ 15/09/2013 [530]/[1]
การเทิดทูนสถาบันชาติศาสน์กษัตริย์ พอเพียง 13/08/2013 [442]/[0]
การก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ของเทศบาลฯ รัก 25/07/2013 [431]/[0]
การก่อสร้างอาคารของเทศบาลและการดูแลถนน การปรับปรุงภูมิทัศน์ รัก 18/07/2013 [458]/[0]
การรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก รัก 06/06/2013 [418]/[0]
การประหยัดไฟฟ้า รัก 06/06/2013 [411]/[1]
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602