การเก็บขยะ สันพระเนตร 03/04/2013 [343]/[0]
การเงิน เจมส์ 05/03/2013 [365]/[0]
ร้องเรียนการเผาถ่าน ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ปรีดา 19/02/2013 [384]/[0]
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ 17/01/2013 [512]/[0]
ร้องเรียนการเผา วิมล ยามมีสิน 31/12/2012 [567]/[0]
การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ 20/12/2012 [893]/[0]
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดลูกน้ำยุงลายและการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พิทูร 05/06/2012 [732]/[0]
การเก็บขยะ คนสันพระเนตร 30/05/2012 [956]/[5]
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602