กลิ่นเหม็นที่ไม่พึงประสงค์ รัก 21/05/2013 [438]/[0]
การประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์ รัก 21/05/2013 [729]/[1]
สอบถาม pions 07/05/2013 [347]/[0]
การเก็บขยะ สันพระเนตร 03/04/2013 [410]/[0]
การเงิน เจมส์ 05/03/2013 [434]/[0]
ร้องเรียนการเผาถ่าน ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ปรีดา 19/02/2013 [459]/[0]
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ 17/01/2013 [586]/[0]
ร้องเรียนการเผา วิมล ยามมีสิน 31/12/2012 [633]/[0]
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602