การประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์ รัก 21/05/2013 [693]/[1]
สอบถาม pions 07/05/2013 [324]/[0]
การเก็บขยะ สันพระเนตร 03/04/2013 [377]/[0]
การเงิน เจมส์ 05/03/2013 [402]/[0]
ร้องเรียนการเผาถ่าน ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ปรีดา 19/02/2013 [430]/[0]
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ 17/01/2013 [553]/[0]
ร้องเรียนการเผา วิมล ยามมีสิน 31/12/2012 [600]/[0]
การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ 20/12/2012 [930]/[0]
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602