สอบถาม pions 07/05/2013 [302]/[0]
การเก็บขยะ สันพระเนตร 03/04/2013 [358]/[0]
การเงิน เจมส์ 05/03/2013 [379]/[0]
ร้องเรียนการเผาถ่าน ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ปรีดา 19/02/2013 [404]/[0]
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ 17/01/2013 [528]/[0]
ร้องเรียนการเผา วิมล ยามมีสิน 31/12/2012 [580]/[0]
การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ 20/12/2012 [908]/[0]
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดลูกน้ำยุงลายและการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พิทูร 05/06/2012 [756]/[0]
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602