ด้วยอำเภอสันทราย ได้รับแจ้งจากจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การลงทะเบียนจิตอาสา (เพิ่มเติม) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่ยังมิได้ลงทะเบียนจิตอาสา ร่วมลงทะเบียนจิตอาสา (เพิ่มเติม) สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน ไปลงทะเบียน ในวันที่ 21-22 ตุลาคม 2561 ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 07.00-16.00 น. โดยแต่งกาย เสื้อสีเหลือง  
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602