งานจัดซื้อจัดจ้าง
   04 ม.ค. 62     ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
   25 ธ.ค. 61     ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
   25 ธ.ค. 61     ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 
   13 พ.ย. 61     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ61 
   13 พ.ย. 61     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน61 
   13 พ.ย. 61     แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ61 
   13 พ.ย. 61     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี61 
   13 พ.ย. 61     รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ6เดือน61 
   02 พ.ย. 61     ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ และกำจัดขยะ 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602