งานจัดซื้อจัดจ้าง
   08 ก.ย. 60     ประกาศเลื่อนกำหนดการเสนอราคา 
   18 ส.ค. 60     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะ 
   09 ส.ค. 60     ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
   03 ส.ค. 60     สรุปผลการจัดจ้าง กรกฎาคม 2560 
   30 พ.ค. 60     ประกาศสอบราคารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาปิด 
   30 พ.ค. 60     ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบการตรวจรับงานจ้าง 
   30 พ.ค. 60     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 
   04 เม.ย 60     ผลการจัดจ้าง 
   28 มี.ค. 60     เชิญตรวจงานจ้าง 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602