งานจัดซื้อจัดจ้าง
   17 ธ.ค. 62     ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
   17 ธ.ค. 62     ประกาศประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง 
   13 ธ.ค. 62     ประกาศริบเงินประกันสัญญา 
   12 ธ.ค. 62     ราคากลางงานก่อสร้าง 
   11 ธ.ค. 62     ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 
   11 ธ.ค. 62     ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
   04 พ.ย. 62     ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
   31 ต.ค. 62     ราคากลางงานก่อสร้าง 5 โครงการ 
   25 ต.ค. 62     ราคากลางงานจ้างเหมาติดตั้งกิ่งโคมไฟสาธารณะฯ บ้านสันศรี-ป่าขุย 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602