งานจัดซื้อจัดจ้าง
   20 มิ.ย. 61     ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งกระจกโค้ง 
   26 เม.ย 61     ราคากลางงานก่อสร้าง 
   26 เม.ย 61     ราคากลางงานก่อสร้าง 
   17 เม.ย 61     ราคากลางงานจ้างเหมาสร้างเวทีห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ชั้น 3 
   27 มี.ค. 61     ราคากลางงานก่อสร้าง 
   31 ธ.ค. 60     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง 
   06 ธ.ค. 60     ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร 
   02 พ.ย. 60     โครงการก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   15 ก.ย. 60     ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602