งานจัดซื้อจัดจ้าง
   13 พ.ย. 61     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี61 
   13 พ.ย. 61     รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ6เดือน61 
   02 พ.ย. 61     ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ และกำจัดขยะ 
   29 ต.ค. 61     ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
   09 ต.ค. 61     ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรังภูมิทัศน์ 
   01 ต.ค. 61     ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   10 ก.ย. 61     ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 4 โครงการ 
   27 ส.ค. 61     ประกาศประกวดราคางานก่อสร้าง 4 โครงการ ด้วยวิธีประถกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
   21 ส.ค. 61     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602