งานจัดซื้อจัดจ้าง
   21 ส.ค. 61     ราคากลางงานปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านเลขที่ 21 หมู่ 1 
   21 ส.ค. 61     ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงฝาบ่อพัก หมู่4 
   16 ส.ค. 61     ราคากลางงานปรับปรุงรางระบายน้ำฯ 
   16 ส.ค. 61     ราคากลางงานปรับปรุงฝาบ่อพัก 
   24 ก.ค. 61     ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง 
   18 ก.ค. 61     ราคากลางรถยนต์บรรทุกน้ำ 
   02 ก.ค. 61     ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรรทุกน้ำดับเพลิงฯ 
   28 มิ.ย. 61     เชิญตรวจการจ้าง (งานถนนยางพารา) 
   20 มิ.ย. 61     ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างขุดลอกลำเหมืองข้าง บริษัท เชียงรายชัยพัฒนา จำกัด 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602