งานจัดซื้อจัดจ้าง
   03 ส.ค. 60     ราคากลางงานปรับปรุงรางระบายน้ำ 
   30 พ.ค. 60     ประกาศสอบราคารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาปิด 
   30 พ.ค. 60     ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบการตรวจรับงานจ้าง 
   30 พ.ค. 60     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 
   04 เม.ย 60     ราคากลางงานก่อสร้าง 7 โครงการ 
   28 มี.ค. 60     เชิญตรวจงานจ้าง 
   27 มี.ค. 60     ราคากลางงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซ.8 ม.7 
   27 มี.ค. 60     ราคากลางงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซ.5 ม.6 
   27 มี.ค. 60     ราคากลางงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซ.6 ม.6 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602