งานจัดซื้อจัดจ้าง
   20 มิ.ย. 61     ราคากลางงานจ้างเหมาขุดลอกดิน/วัชพืช ในรางระบายน้ำ ค.ส.ล 
   20 มิ.ย. 61     ราคากลางจ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองกุด 
   20 มิ.ย. 61     ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนเดิมด้วยโอเวอร์เลย์ฯผสมยางพารา 
   20 มิ.ย. 61     ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งกระจกโค้ง 
   26 เม.ย 61     ราคากลางงานก่อสร้าง 
   26 เม.ย 61     ราคากลางงานก่อสร้าง 
   17 เม.ย 61     ราคากลางงานจ้างเหมาสร้างเวทีห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ชั้น 3 
   27 มี.ค. 61     ราคากลางงานก่อสร้าง 
   31 ธ.ค. 60     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602