งานจัดซื้อจัดจ้าง
   06 ก.ค. 58     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางรระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ 
   30 มิ.ย. 58     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ 
   21 พ.ค. 58     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602