วัดสันพระเนตร
วัดสันพระเนตร หมู่ที่ 4 **อุโบสถแบบลานนาไทย
มีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ และมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุ  
อ่านต่อทั้งหมด
วัดท่าทุ่ม
วัดท่าทุ่ม หมู่ที่ 7 **เป็นวัดที่มีการสอนศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ 
อ่านต่อทั้งหมด
วังปลาบ้านท่าทุ่ม-ยางพระธาตุ
วังปลาบ้านท่าทุ่ม-ยางพระธาตุ 
อ่านต่อทั้งหมด
ห้องสมุดชุมชนเทศบาลตำบลสันพระเนตร
ห้องสมุดชุมชนเทศบาลตำบลสันพระเนตร 
อ่านต่อทั้งหมด
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602