อนุกัญญ์
 
เหตุรำคาญ จากการเปิดเพลงเสียงดัง

เรียน  นายกเทศบาลตำบลสันพระเนตร

ผมขอแจ้งร้องเรียนเรื่องการใช้เสียงดัง โดยมีผู้ไม่ทราบชื่อเปิดเพลงเสียงดังมากติดต่อกันเป็นเวลานานหลายชั่วโมง ในบริเวณพื้นที่ หมู่6 หมู่บ้านสักทอง ตำบลสันพระเนตร  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเขตในการปกครองดูแลของเทศบาลตำบลสันพระเนตร  เหตุเกิดในวันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลาตั้งแต่14.00 น. ติดต่อกันเรื่อยมาจนถึงเวลาปัจจุบัน (ปัจจุบันเวลา 17.00 น.). ก็ยังไม่มีท่าทีจะลดเสียงลง  ผมได้ดำเนินการโทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 แล้ว แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ โโยเสียงเพลงยังคงดังต่อเนื่องอยู่  โดยไม่ทราบว่าผู้ใหญ่บ้านสามารถดำเนินการหาสาเหตุดังกล่าวได้หรือไม่ จึงขอแจ้งมายังเทศบาลสันพระเนตรเพื่อดำเนินการจัดการเหตุรำคาญปัญหาดังกล่าวด้วย ซึ่งหากไม่เป็นผล ผมคงมีความจำเป็นต้องร้องเีรยนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่และผู้มีอำนาจอื่นเพื่อจัดการปัญหาดังกล่าวอีกต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ

ประชาชนในเขตปกครองหมู่ 6 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เวลา 17:11:46 วันที่ 08 มีนาคม 2563
 
 
 
เจ้าหน้าที่

 เรียน  คุณอนุกัญญ์ 

          ตามที่คุณอนุกัญญ์ ได้แจ้งร้องเรียนมาทางเว็บบอร์ด เรื่อง เหตุรำคาญจากการเปิดเพลงเสียงดัง ตามรายละเอียดข้างต้น ก่อนอื่นต้องกราบขออภัยอย่างสูง มา ณ ที่นี้ด้วย ที่เจ้าหน้าที่ตอบช้า เนื่องจาก ระบบอินเทอร์เนตภายในสำนักงานมีปัญหา ขัดข้อง ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  จึงขอเรียนสอบถามว่า ยังได้รับเหตุรำคาญ จากการเปิดเพลงเสียงดังอีกหรือไม่อย่างไร  ถ้าหากยังได้รับเหตุรำคาญอยู่  กรุณาโทรประสานมายัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันพระเนตร ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-5334-3600 ต่อ 50-51 หรือหากสะดวกเข้ามาเขียนคำร้อง และแจ้งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่เพื่อทราบและจะได้ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป   .....ขอบคุณค่ะ...

 

 

 

 

 

เวลา 11:24:23 วันที่ 10 เมษายน 2563
 
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602