จานรองแก้ว (Drink Coaster)

ผู้ประกอบการ นายพรชัย เขียวมั่ง
ตั้งอยู่เลขที่ 501/16 หมู่บ้านพิมุกต์ 1 ถนนสันทรายเก่า ตำบลสันทรายน้อย
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เริ่มดำเนินการเมื่อ 2544
สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ ของกลุ่ม จานรองแก้ว (Drink Coaster)
สถานที่จำหน่ายสินค้า / ผลิตภัณฑ์ 501/16 หมู่บ้านพิมุกต์ 1 ถนนสันทรายเก่า ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ , ตลาดดอนสาร ถนนคนเดินวัวลาย ถนนคนเดินราชดำเนิน http://www.kukkainickel.com

เมื่อ 07 มีนาคม 2555 เวลา 01:35:07 น.
เข้าอ่าีนจำนวน 1422 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602