ผ้าปักลายต่าง ๆ

 

หัตถกรรมผ้าปักลายต่าง ๆ โดย คุณศรีวรรณ  ละออง หมู่ 4 ตำบลสันพระเนตร โทร.08-1783-8437

เมื่อ 11 เมษายน 2555 เวลา 16:15:05 น.
เข้าอ่าีนจำนวน 1822 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602