ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลประชากร
โครงสร้างหน่วยงาน

 

 

 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602