ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานสรุปการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน)
รายงานสรุปการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ปีงบประมาณ 2561
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ งานทะเบียนราษฎร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602