สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันพระเนตร

 สนามกีฬาในตำบลสันพระเนตร มีทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่

1. สนามกีฬา หมู่ที่ 1 บ้านสันศรี

 

2.สนามกีฬา หมู่ที่ 3 บ้านป่าไผ่

 

 

3. สนามกีฬา หมู่ที่ 4 สันพระเนตร

 

 

4. สนามกีฬา หมู่ที่ 5 บ้านใหม่สามัคคี

 

 

 

5. สนามกีฬา หมู่ที่ 7 บ้านท่าทุ่ม

 

 

6. ลานกีฬาเทศบาลตำบลสันพระเนตร

 

 

 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602