กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

 กิจกรรมเต้นแอโรบิก ณ ลานกีฬาเทศบาลตำบลสันพระเนตร

 

 

 

กิจกรรมการเล่นกีฬาในพื้นที่สนามกีฬา หมู่ที่ 1 บ้านสันศรี

 

 

กิจกรรมการเล่นกีฬาในพื้นที่สนามกีฬา หมู่ที่ 3 บ้านป่าไผ่

 

การเล่นกีฬาในพื้นที่สนามกีฬา หมู่ที่ 4 (สนามตะกร้อเชิดชู)

 

 

 

การเล่นกีฬาในพื้นที่สนามกีฬา หมู่ที่ 5 บ้านใหม่สามัคคี

การเล่นกีฬาในพื้นที่สนามกีฬา หมู่ที่ 7 บ้านท่าทุ่ม

 

 

 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602