ผู้สูงอายุ

องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ
สวัสดิการผู้สูงอายุ
แผนพัฒนาผู้สูงอายุ
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602