ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download ขนาด : 8 KB
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602