ราคากลางงานจ้างเหมาสร้างเวทีห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ชั้น 3
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download ขนาด : 819.11 KB
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602