ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะ
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download ขนาด : 4 KB
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602