ติดต่อเรา
   
ชื่อ
นามสกุล
อีเมล์
เรื่อง
ข้อความ
 
   
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602