การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

 เทศบาลตำบลสันพระเนตร จะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ในวันพุธ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.ค่ะ (เฉพาะผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ที่มีบัญชีธนาคาร ธกส)

ดาวน์โหลดไฟล์ : Download ขนาด : 90.69 KB
เมื่อ 03 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:22:51 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 270 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602