ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน เมษายน 2560

 เทศบาลตำบลสันพระเนตร จะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนเมษายน 2560 ในวันพุธ ที่ 5 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.ค่ะ(เฉพาะผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ที่มีบัญชีธนาคาร ธกส.)

เมื่อ 04 เมษายน 2560 เวลา 08:21:57 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 151 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602