ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10:15:52 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 199 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602