นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร ประกาศเจตจำนงสุจริต ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและความโปร่งใส

นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร ขอประกาศเจตจำนงสุจริตว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและความโปร่งใส ให้ประชาชนทราบ ตามประกาศเทศบาลตำบลสันพระเนตร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ลงวันที่ 24 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ : Download ขนาด : 1 KB
เมื่อ 29 เมษายน 2563 เวลา 13:29:29 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 547 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602