การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

 เทศบาลตำบลสันพระเนตร จะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ในวันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.ค่ะ(เฉพาะผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ที่มีบัญชีธนาคาร ธกส

เมื่อ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 13:47:38 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 53 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602