โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (เพิ่มเติม)

 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประชาชนได้รับผลกระทบจากการหยุดงาน การปิดสถานที่ทำงาน การถูกเลิกจ้าง ฯลฯ เทศบาลตำบลสันพระเนตร จึงได้ดำเนิน "โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" โดยการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน เป็นต้นมา "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ สู้ COVID-19 ด้วยการปลูกผักสวนครัว ลดรายจ่ายในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว"

 
เมื่อ 26 เมษายน 2563 เวลา 15:05:56 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 261 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602