กิจกรรมทําความสะอาดและฉีด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และตั้งจุดตรวจคัดกรองฯ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 เทศบาลตำบลสันพระเนตร นำโดย นายพิทูร วิเศษศิริ นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( covid -19 ) จึงได้จัดให้มีกิจกรรมทําความสะอาดและฉีด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลสันพระเนตร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันพระเนตร เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และได้บูรณาการร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และ อาสาสมัครมูลฐานประจำหมู่บ้าน (อสม.) เตรียมจุดตรวจคัดกรอง บริเวณถนนสายหลักภายในตำบล ที่หน้าหมู่บ้านทิพย์มณฑา หมู่ที่ 6  เมื่อวันเสาร์ ที่  28 มีนาคม 2563

เมื่อ 28 มีนาคม 2563 เวลา 16:17:28 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 295 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602