วันท้องถิ่นไทย

 18 มีนาคม 2563 “วันท้องถิ่นไทย” เทศบาลตำบลสันพระเนตร โดยนายพิทูร  วิเศษศิริ นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันพระเนตร  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลตำบลสันพระเนตร และประชาชน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย โดยมีการจัดบอร์ดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ , กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ , การจัดเก็บขยะตั้งแต่บริเวณหน้าเทศบาลถึงหน้าอาคารอเนกประสงค์ ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร ,ทำความสะอาดบริเวณวังปลาบ้านท่าทุ่ม-ยางพระธาตุ , ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ และฉีดล้างถนนในพื้นที่เทศบาลตำบลสันพระเนตร     

เมื่อ 18 มีนาคม 2563 เวลา 17:11:03 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 308 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602