ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม 2560

 เทศบาลตำบลสันพระเนตร จะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ(ผู้รับเบี้ยฯที่มีบัญชีธนาคาร ธกส.) ประจำเดือนมีนาคม 2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารอเนกปรสงค์เทศบาลตำบลสันพระเนตร 

เมื่อ 07 มีนาคม 2560 เวลา 08:33:07 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 148 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602