รายงานของผู้สอบบัญชีของเทศบาลตำบลสันพระเนตร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายงานของผู้สอบบัญชีของเทศบาลตำบลสันพระเนตร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ : Download ขนาด : 1 KB
เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:51:11 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 339 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602