การมอบวัสดุอุปกรณ์เพืื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 เทศบาลตำบลสันพระเนตร มอบเครื่องตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย แบบเทอร์โมมิเตอร์ , เครื่องพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อโรคและสารเคมีสำหรับพ่นฆ่าเชื้อไวรัสให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันพระเนตร และตัวแทนแต่ละหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการทําความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคฯ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติภารกิจการตั้งด่านตรวจ หรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามเขตพื้นที่/จังหวัด การเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผู้เดินทาง และผู้มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อ 09 เมษายน 2563 เวลา 22:36:58 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 308 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602