5 มิถุนายน

 

 

เทศบาลตำบลสันพระเนตร อ.สันทราย  นำโดยนายกพิทูร วิเศษศิริ  นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร  ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันพระเนตร  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลตำบลสันพระเนตร (อถล.) และประชาชนภายในตำบลสันพระเนตร โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ และแจกพันธุ์ไม้ให้ทุกหมู่บ้านนำไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลสันพระเนต ในการนี้ เทศบาลตำบลสันพระเนตรได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

1. การผ่านจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย
2. ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย
3. การเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) อย่างน้อย 1-2 เมตร อย่างเคร่งครัด

 

เมื่อ 05 มิถุนายน 2563 เวลา 16:35:22 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 144 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602