โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ

 

เทศบาลตำบลสันพระเนตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ซึ่งได้สร้างทีมวิทยากรหรือทีมครู ก จำนวน 60 คน  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากโรงพยาบาลนครพิงค์  ที่ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันทราย ที่สอนการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ณ เทศบาลตำบลสันพระเนตร

เมื่อ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09:30:41 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 309 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602