ขอเชิญผู้สนใจร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)

เทศบาลตำบลสันพระเนตรขอเชิญผู้สนใจร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อใช้สำหรับพระราชพิธีฯ  ในวันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) เทศบาลตำบลสันพระเนตร  ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.

เมื่อ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 11:20:49 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 118 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602