โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

ทศบาลตำบลสันพระเนตร อ.สันทราย  นำโดยนายกพิทูร วิเศษศิริ  นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร  ได้ดำเนินโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันพระเนตร  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลตำบลสันพระเนตร (อถล.) และประชาชนภายในตำบลสันพระเนตร  โดยมีกิจกรรมอ่านสารสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 2563 และมอบแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยาเสพติดให้ผู้แทนชุมชน

 ในการนี้ เทศบาลตำบลสันพระเนตรได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

1. การผ่านจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย
2. ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย

เมื่อ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 15:29:40 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 103 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602