การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

 เทศบาลตำบลสันพระเนตร จะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.ค่ะ(เฉพาะผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ที่มีบัญชีธนาคาร ธกส.)

เมื่อ 28 เมษายน 2560 เวลา 11:39:06 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 150 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602