โครงการฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย

 เทศบาลตำบลสันพระเนตร  นำโดยนายกพิทูร วิเศษศิริ  นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร  ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ในวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันพระเนตร  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลตำบลสันพระเนตร (อถล.) และประชาชนภายในตำบลสันพระเนตร  โดยมีกิจกรรมสอนและสาธิตการทำสเปรย์สมุนไพรไล่ยุงจากผักสวนครัว ตะไคร้ มะกรูด และได้มอบทรายเคลือบสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย ให้กับผู้แทนชุมชนหมู่บ้าน เพื่อนำไปรณรงค์ป้องกันในหมู่บ้านของตนเอง ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้
1. การผ่านจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิของร่าร่างกาย

2. ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย

เมื่อ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 15:19:37 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 94 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602