ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลสันพระเนตร
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download ขนาด : 75.13 KB
เมื่อ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 04:12:02 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 66 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602