การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน สิงหาคม 2560

 เทศบาลตำบลสันพระเนตร จะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.ค่ะ(เฉพาะผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ที่มีบัญชีธนาคาร ธกส.

เมื่อ 01 สิงหาคม 2560 เวลา 09:16:17 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 146 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602