โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease (COVID-19))
ประชาชนได้รับผลกระทบจากการหยุดงาน การปิดสถานที่ทำงาน ฯลฯเทศบาลตำบลสันพระเนตรจึงได้ดำเนิน “โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องตำบลสันพระเนตรที่ว่างเว้นจากภารกิจ สามารถมารับเมล็ดพันธุ์ผักได้ที่ เทศบาลตำบลสันพระเนตร ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

เมื่อ 20 เมษายน 2563 เวลา 08:45:08 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 284 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602