ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลสันพระเนตร

          ถึงพ่อแม่พี่น้องในตำบลสันพระเนตรทุกท่าน เนื่องด้วยการเรียกเก็บและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลสันพระเนตรนั้น พบว่ายังมีผู้ชำระภาษีไม่มาชำระตามกำหนด ทางเทศบาลฯจึงได้มี "ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2563" เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พ่อแม่พี่น้องที่ยังไม่ได้มาชำระภาษีได้เข้ามายื่นชำระได้ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ : Download ขนาด : 724.73 KB
เมื่อ 02 กันยายน 2563 เวลา 05:20:03 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 38 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602