โครงการส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้หลัก 6 อ

 เทศบาลตำบลสันพระเนตร นำโดยนายพิทูร วิเศษศิริ นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลตำบลสันพระเนตร ได้ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้หลัก 6 อ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันพระเนตร โดยมีกิจกรรมอบรบให้ความรู้และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนรู้ ในด้านการดูแลสุขภาพ โดยการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสมุนไพร เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ สหคลินิกกายภาพบำบัด วัดทุ่งบ่อแป้น อำเภอห้างฉัตร และการดูแลสุขภาพในยุคพลวัต ณ เทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

เมื่อ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:41:50 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 10 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602