กิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ในวันเทศบาล ปี 2563

ทศบาลตำบลสันพระเนตร ได้จัดกิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ในวันเทศบาล ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ร่วมกับกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในวันเทศบาล โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

ดาวน์โหลดไฟล์ : Download ขนาด : 1 KB
เมื่อ 29 เมษายน 2563 เวลา 11:47:25 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 297 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602