การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

เทศบาลตำบลสันพระเนตร จะดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ในวันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.ค่ะ (เฉพาะผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ที่มีบัญชีธนาคาร ธกส
เมื่อ 03 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:21:32 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 150 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602