กิจกรรมการประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส และสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ในวันเทศบาล ปี 2562

 เทศบาลตำบลสันพระเนตร ได้จัดกิจกรรมการประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส และสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ในวันเทศบาล ปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ร่วมกับกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในวันเทศบาล โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

ดาวน์โหลดไฟล์ : Download ขนาด : 0 KB
เมื่อ 03 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:01:07 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 153 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602