การมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลฯ

 

เทศบาลตำบลสันพระเนตรได้ทำการมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลสันพระเนตรตามโครงการ “พลังคนไทย ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-2019)" เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ตัดเย็บโดย กลุ่มจิตอาสา กลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลสันพระเนตร และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เริ่มมอบวันแรก วันที่ 26 มีนาคม 2563 ในการนี้ ขอขอบคุณกลุ่มจิตอาสา กลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลสันพระเนตร และเจ้าหน้าที่เทศบาล ฯ มา ณ โอกาสนี้

ดาวน์โหลดไฟล์ : Download ขนาด : 0 KB
เมื่อ 28 มีนาคม 2563 เวลา 15:23:49 น.
เข้าอ่านข่าวนี้จำนวน 319 ครั้ง
 
สำนักงานเทศบาลสันพระเนตร
999 หมู่ 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ Tel 053-343600,053-343602